Spoločenská zodpovednosť

STAROSTLIVOSŤ S MAXIMÁLNOU ZODPOVEDNOSŤOU

CARE
CREATE A REWARDING EXPERIENCE

Koncept spoločenskej zodpovednosti je neoddeliteľnou súčasťou filozofie značky Hilton a hrá dôležitú úlohu v každodennej práci tímu DoubleTree by Hilton Bratislava. Úzko spolupracujeme s niekoľkými charitatívnymi organizáciami a veríme, že kroky podniknuté v miestnych komunitách môžu zmeniť svet. Pracujeme v súlade so zásadou CARE, ktorá zahŕňa nielen starostlivosť o našich hostí, ale tiež o miestne komunity a našich zamestnancov.

POMÁHAŤ DRUHÝM NÁM ROBÍ RADOSŤ

Okrem kvalitných služieb, ktoré dlhodobo poskytujeme našim hosťom, nezabúdame ani na pomoc miestnej komunite. Zapájame sa do mnohých projektov pomoci deťom v detských domovoch, seniorom či zvieratám. Angažujeme sa v „zelenej politike“ a snažíme sa prispievať k ochrane životného prostredia.

Spoločenská zodpovednosť je neodmysliteľnou súčasťou nášho fungovania a každý náš krok smeruje k naplneniu vízie o lepšom živote. Naším cieľom je upriamiť pozornosť na aktuálne celospoločenské problémy a hľadať riešenia, ako prispieť k zlepšeniu situácie zodpovedným podnikaním.